Chân gà Lithuania( 1kg)

Giá:81,000

Giảm giá 20% từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020

Đùi tỏi gà PECO Mỹ(1kg)

Giá:81,000

Giảm giá 20% từ ngày 13 đến 15 tháng 4

.