Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:200,000 190,000

BA CHỈ BÒ MỸ
Xuất xứ: USDA (Xếp hạng: Choice)