Đùi tỏi Gà (1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:95,000 85,000

Giảm giá 20% từ ngày 13 đến 15 tháng 4