Đùi Gà 1/4 PIGLRIMS Mỹ(1kg)

Mã sản phẩm:

Giá: Giá gốc là: 78.000 ₫.Giá hiện tại là: 62.400 ₫.