Nạc Đùi Heo (1Kg)

Mã sản phẩm:

Giá:130,000 120,000

Nạc đùi heo hay còn gọi là nạc mông.
Phần thịt không có mỡ hay bì, thớ dày và to.