Tai Heo (1Kg)

Mã sản phẩm:

Giá:130,000 120,000

Tai heo nằm ở trên đầu con heo. Đây là bộ phận có nhiều da và lớp sụn ở giữa, khi ăn không ngấy mà có vị đặc biệt với sự dai giòn của tai heo.