Nạc Đùi Heo (1Kg)

Mã sản phẩm:

Giá:160,000 130,000

Nạc đùi heo hay còn gọi là nạc mông.
Phần thịt không có mỡ hay bì, thớ dày và to.

 

.