Tim heo

Mã sản phẩm:

Giá:100,000 90,000

Tim heo được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Úc, Canada

.