Bắp hoa bò Mỹ(1kg)

Giá:310,000

Giảm giá 20%

Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ(1kg)

Giá:245,000

Giảm giá 20% cho ngày khai trương

.