Giá:310.000 
Thêm vào giỏ hàng

Bắp hoa bò Mỹ(1kg)

Giá:310.000 

Giảm giá 20%

Giá:245.000 
Thêm vào giỏ hàng

Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ(1kg)

Giá:245.000 

Giảm giá 20% cho ngày khai trương