Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:222,000 170,000

BA CHỈ BÒ MỸ
Xuất xứ: USDA (Xếp hạng: Choice)

 

 

.