-19%
Giá:160,000 130,000

Nạc Vai heo (1kg)

Giá:160,000 130,000
-15%
Giá:140,000 119,000

Sườn tấm (1kg)

Giá:140,000 119,000

Giảm giá 20%

.