Giá:50.000 450.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Thêm vào giỏ hàng

Ba chỉ heo có xương có da Canada(1kg)

Giá:50.000 450.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Giá:148.000 
Thêm vào giỏ hàng

Ba rọi rút sườn(1kg)

Giá:148.000 

Giảm giá 20% từ ngày 12 tháng 4 đến hết 17 tháng 4

Giá:124.000 
Thêm vào giỏ hàng
Giá:122.000 
Thêm vào giỏ hàng