-16%
Giá:125,000 105,000

Cánh Gà khúc giữa(1kg)

Giá:125,000 105,000
-14%
Giá:100,000 86,000

Cánh gà nguyên cái (1kg)

Giá:100,000 86,000

Giảm giá 20%

-17%
Giá:82,000 68,000

Chân Gà (1kg)

Giá:82,000 68,000

Giảm giá 20% từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 28/4/2020

-38%
Giá:78,000 48,000

Đùi Bẹ Gà 1/4 (1Kg)

Giá:78,000 48,000
-30%
Giá:80,000 56,000

Đùi tỏi Gà (1kg)

Giá:80,000 56,000

Giảm giá 20% từ ngày 13 đến 15 tháng 4

.