Sườn tấm (1kg)

Mã sản phẩm: 140000

Giá:140,000 119,000

.