Cánh Gà khúc giữa(1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:125,000 105,000

Giảm giá 20% từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4

.