Đùi tỏi Gà (1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:80,000 56,000

Giảm giá 20% từ ngày 13 đến 15 tháng 4

.