Lõi thăn vai Bò (1kg)

Mã sản phẩm:

Giá:260,000 225,000

.